Molim vas pišite mi prvo:
   
mjeseclogo
Prema Dobro došli
U "impresum" je moja adresa.
  Dopis Formular
Knjiga gostiju
          Info & Co - Kolimer
 
                           Srodne familije Tešanovića i Toromanovića

Kolimerski Toromanovići su u srodu kroz udaje i ženidbe sa: Aguši-ima, Aleksićima, Aleksandropulos-ima, Andrićima, Antonićima, Arsenovićima, Antićima, Apostolovski-ima, Babićima, Barukeićima, Bechtel-ima, Bojićima, Boškovićima, Bošnjakovićima, Bogdanovićima, Brajićima, Cicvarićima, Čorhodžićima, Delićima, Đevićima, Đokićima, Đurićima, Đurđevićima, Džuvićima, Erićima, Fantuzzi-ima, Filipovićima, Garićima, Gavrićima, Gospićima, Grabovac, Ilićima, Ivkovićima, Jakićima, Janjićima, Jankovićima, Jelen, Jovićima, Jovanovićima, Josipovićima, Kaurinovićima, Kljajićima, Kneževićima, Kojićima, Koljančićima, Kovačevićima, Kosnovićima, Lakićima, Lekićima, Lukićima, Macanovićima, Maksimovićima, Marićima, Marinkovićima, Markovićima, Mekićima, Mijajilovićima, Milićima, Milerima, Milenkovićima, Miličićima, Miletićima, Miljkovićima, Mičevićima, Milinkovićima, Milovanovićima, Miloševićima, Mićanovićima, Mićekanićima, Moljančićima, Mucićima, Novakovićima, Novoćin-ima, Panićima, Pajićima, Pelemiš-ima, Perićima, Petrovićima, Preradovićima, Prodanovićima, Radišićima, Radovanovićima, Rikićima, Rožankićima, Sarovićima, Savićima, Sekulićima, Simićima, Simeunovićima, Šijan-ima, Stankovićima, Stevićima, Stevanovićima, Stojanovićima, Stojčićima, Tanacićima, Tešanovićima, Tešićima, Todorovićima, Trakilovićima, Vejzovićima, Vrankovićima, Vršegi-ma, Vujanovićima, Vujićima, Vukotićima, Uzercima, Čomara-ma, Čujićima, Zarićima i Zelenović familijama.

Kolimerski Tešanovići su kroz udaje i ženidbe u srodstvu sa: Avram-ima, Eipeldauer-ima, Begićima, Blagojevićima, Bojićima, Bošnjakovićima, Božićima, Car-ima, Crnićima, Cvijetkov-ima, Ćorićima, Čupićima, Džuvićima, Erićima, Erkićima, Gajićima, Golubovićima, Gueugneau, Hribar-ima, Huremovićima, Hujdurima, Ilićima, Janjićima, Jaunik-ima, Josićima, Jovićima, Jovičićima, Kamperidis-ima, Klemenc-ima, Kojićima, Kovačevićima, Lazarevićima, Lakatošima, Lekićima, Letićima, Lipićima, Lovett-ima, Lukićima, Ljubojevićima, Komnenovićima, Maksimovićima, Matićima, Maturaga-ma, Matuzovićima, Marget-ima, Marićima, Medićima, Mićićima, Mićanovićima, Mijajilovićima, Mijatovićima, Milutinovićima, Mitrovićima, Mujkanovićima, Okanovićima, Pajićima, Pejakovićima, Petrovićima, Petkovićima, Perićima, Prodanovićima, Radovanovićima, Racu-ima, Rikićima, Rička, Sandićima, Sarčevićima, Sejdićima, Sekulićima, Simonetti-ima, Smolej-ima, Stevanovićima, Stojićima, Todorovićima, Tošićima, Tomićima, Todićima, Toromanovićima, Tufekčić-ima, Vasićima, Veseličić-ima, Vidovićima, Vujanovićima, Vulovićima, Vučenovićima, Žižak, Zomaya i Žunić familijama.

LINKOVI PROFILA FAMILIJE U FACEBOOKU
Ako želite da stupite sa pojedinim članovima naših familija u vezu onda je to najlakše preko Facebooka. U tu svrhu koristite se linkovima u donjoj tabeli.


Prilaz na stranice svih u donjoj tabeli je moguć samo onima koji su registrovani u Facebooku

01.
Biljana Milinković, Milana Toromanovića unuka. Biljana je vezana sa većim dijelom familije ................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=1676155677&ref=ts
02.
Biljana Tešanović, Tešina praunuka, sa familijom je u vezi.............................................................................................................................. http://www.facebook.com/billie.tesanovic
03.
Miroslav -Mika Marget, Tesos Enkel, Mika je u stalnoj vezi sa Tešinom familiom......................................................................................... https://www.facebook.com/miroslav.marget
04.
Miroslav Toromanović, sin Darinke i Cvike, kontaktira sa ostalim kolimerskim familijama........................................................................ https://www.facebook.com/miroslav.toromanovic.1
o5.
Darko Mićanović, sin Nade Cvike Tešanovića, kontaktira sa familijom........................................................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=100000615795928
06.
Denis Toromanović, sin Ratka i Rose, stalno je u kontaktu sa familijom....................................................................................................... https://www.facebook.com/denis.toromanovic
07.
Dragan Tešanović, sin Laze Tešanovića, u kontaktu je sa velikim dijelom kolimerčana............................................................................ http://www.facebook.com/profile.php?id=100000926140466
08.
Dragana Gueugneau, kćerka Božane Mitrović, kontaktira sa familijom.......................................................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=723960717
09.
Ivana Janjić, unuka Tatiajne Živka Toromanovića, u vezi je sa familijom........................................................................................................ http://www.facebook.com/profile.php?id=100000416421780
10.
Marijana Aleksandropulos, Jovanke Toromanovic kćerka, ima veze sa mnogima iz familije..................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=100001186903772
11.
Milena Vulović, unuka Cvike Tešanovića po kćerki Stoji, kontaktira sa familijom.......................................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=1805887636
12.
Marica Varsaković, unuka Mlađena Tešanovića po kćerki Anici. Kontaktira sa ostalima iz familije........................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=100000160525733
13.
Marina Tešanović, Radenka Vajinog supruga, ima veze prema ostalim Vajinim naraštajima................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=1302183868
14.
Cvijetin Tešanovića, unuk Cvike Tešanovića, kontaktira sa većim dijelom familije...................................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=1529557596&ref=pb
15.
Mirza Vejzović, unuk Milana Toromanovića po Veli, kontaktira sa velikim dijelom familije........................................................................... https://www.facebook.com/Miki.i.Viki
16.
Mišo Cvike Tešanovića, kontaktira sa većim dijelom familije............................................................................................................................. http://www.facebook.com/profile.php?id=100001602265710
17.
Simon Boška Tešanovića, u vezi je sa familijom.................................................................................................................................................. http://www.facebook.com/profile.php?id=1732010582
18.
Dušan Tešo Tešanović, Unuk Boska Tesanovica, vezan je sa familijom....................................................................................................... https://www.facebook.com/videomantik
19.
Miroslav Toromanovic, Srbkov unuk, u vezi je sa familijom................................................................................................................................ https://www.facebook.com/toromanovic.miroslav
20.
Milena Ješić Bošnjaković, pra -praunuka od Cvije Toromanović, u kontaktu je sa familijom..................................................................... https://www.facebook.com/mici.mici.35
21.
Vesna Blagoevski, kćerka Dušanke Toromanović -Popovski, u vezi je sa familijom.................................................................................... http://www.facebook.com/saso.blagoevski
22.
Vinnka Tešanović, unuka Cvike Tešanovića po sinu Dragi, kontaktira sa velikim dijelom familije........................................................... https://www.facebook.com/vinka.tesanovic
23.
Zandra Jaunik Lakatoš, unuka Tešina po kćerki Slavojki, kontaktira sa familijom....................................................................................... http://www.facebook.com/profile.php?id=100001836675582&ref=ts
24.
Tamara Vidović, unuka Ljubomira Gavrića .......................................................................................................................................................... https://www.facebook.com/tamara.exgavric?ref=br_rs
25.
Zorica Jelen, kćerka Dušanke Draginjine, kontaktira sa familijom.................................................................................................................. http://www.facebook.com/profile.php?id=100001635483516
26.
Tešanović C. (Čedomir) Theo, autor ovog portala, kontaktira sa velikim dijelom kolimerskih familija.................................................... https://www.facebook.com/theo.tesanovic
27.
Suzana Janjić -Sosa, Tatijanina unuka po Cvijetinu, stalno je u vezi sa familijom.......................................................................................

https://www.facebook.com/suzana.j.sosa

28.
Boro Milić, unuk Jovanke i Cvijana Milića, stalno je sa familijom u vezi.......................................................................................................... https://www.facebook.com/boro.milic.7
29.
Marko Koljančić, praunuk Živka Toromanovića, u kontaktu je sa familijom.................................................................................................... https://www.facebook.com/lostmarko
30.
Slavica Gavrić -Preradović, kćerka Lubomira Gavrića, u kontaktu je sa familijom......................................................................................... https://www.facebook.com/slavica.preradovicexgavric
31.
Tanja Maksimović- Savić, unuka Jovanke Toromanović -Milić, stalno je u vezi sa familijom....................................................................... https://www.facebook.com/profile.php?id=100006437094878
32.
Dragana Golubovic, unuka Boška Tešanovića, u kontaktu je sa familijom................................................................................................... https://www.facebook.com/dragana.golubovic.92
33.
Slavica Kovacevic /Toromanovic, kćerka od Miloša Toromanovića, unuka od Zivka................................................................................... https://www.facebook.com/slavica.toromanovickovacevic
34.
Dennis Aguši,unuk od Dušanke Toromanović................................................................................................................................................... https://www.facebook.com/dennis.agusi
35.
Violeta Arnaut, kćerka od Dušanke Toromanović............................................................................................................................................... https://www.facebook.com/profile.php?id=100011090688431
     
 

STASTIKA FOTOGRAFIJA PO FAMILIJAMA

Godina
Skupa
2008
0
0
13
0
34
0
6
68
0
16
0
12
0
0
0
149
2009
0
0
47
0
263
27
67
330
0
176
47
227
12
0
0
1196
2010
117
0
76
0
411
55
122
462
0
228
271
308
25
0
22
2197
2011
518
0
214
0
640
95
290
498
0
491
293
441
37
211
100
3828
2012
570
152
220
224
739
110
295
513
90
521
339
485
42
272
122
4731
2013
592
152
246
244
769
114
325
551
111
568
320
506
56
292
132
4967
2014
610
152
254
256
784
132
327
557
112
572
396
516
59
303
140
5170
2019
                               
                                 
 
                                 
Svadbene slike Mirze i Borisa: 371, Slike Mihailovica: 29, Ostalo: 138

Na ovom portalu se krajem 2014 godine nalazi oko 5708 fotografije
 
Lajkovana legenda foto albuma

Tešo Tešanović Blagoje Tešanović Cvija Toromanović -Radovanović Cviko Toromanović
Gospa Toromanović -Gavrić Jovo Toromanović Živko Toromanović Jovanka Toromanović-Milić
Petra Tešanović -Mićić Simo Toromanović Milan Toromanović Smilja Toromanović -Maksimović
Ilinka Toromanović -Novaković Boško Tešanović Cviko Tešanović  

LITERARNI LINKOVI I LINKOVI PORTALA FAMILIJA
TOROMANA I TEŠANOVIĆA OVDE I U SVIJETU


1
Dr. Jovan Erdeljanović, "Stara Crna Gora" *
Momentalno nije pristupno. -sledi naredni Lajk https://sites.google.com/site/crnogorskonacionalnovijece/home/istorija-crne-gore
2
Dr. Jovan Erdeljanović, "Kuči, Bratonožići i Piperi" *
3
Vukota i Akim Miljanić, "Prezimena u Crnoj Gori"
Montenegrin Ethnic Association of Australia, Mihailo Mandic
4
Nenad Stevović über Familie D O B R I L O V I Ć http://www.montenegrina.net/pages/pages1/istorija/plemena/prezime_dobrilovic_nenad_stevovic.html
5
Autor Theo C. Tesanovic, Traganja za Toromanima
Facebook Group o familijama Toromana - "Toroman Family"
6
Autor i Administrator: Theo C. Tesanovic
Višejezična lična traganja i zapisi o Toromanima
7
Autor i Administrator Mihailo Mandić, Australia Montenegriin Ethnic Associtation of Australia http://www.montenegro.org.au/
8
     
9
Videokanal von Christy & Theo weiter Putovanja i muzički filmovi u YouTube-u www.youtube.com/channel/UCgJ98gWVFzQCHQDJBXsK
       
 

INTERESANTNI INFORMATIVNI LINKOVI

1
Portal za traženje lica za kojima tragamo Portal na našem južno-slavenskom jeziku. www.trazimo.info
2
Internacionalna mreža za traženje prijatelja. Globalna mreža većinom mladih ljudi. www.facebook.com
3
Osobna mreža za traženje prijatelja. Dosta pogodna mreža za traženje osoba www.pipl.com
4
Internacionalna mreža slična Fejsbuku. Skupina veza među prijateljima www.stayfriends.com
5
Danilo Kiš* "PO-ETIKA" O nacionalizamu po kojem smo mi, balkanski narodi, poznati.*... Nacionalizam
6
     
7
     
       
* Već godinama se borim sa mišlju kako da formulišem veliku duševnu i društvenu negativnost. Danas saznah za Danila Kiša koji mi podari ono za čime sam dugo tragao. HH, Febr.2011 -Južnoslavenska jezična verzija

                 

 

   
Na početak portala
Nazad              
Hamburg, Dezember 2014