mjeseclogo
Prema pradjedovima
Naraštaj po Živku prvom Toromanoviću i Joki Bošnjaković
 
Naraštaj: MARKO i MIKA
 
 
Marko je rođen 1893, nije dugo živio i nema naraštaja

 
Mika i Stana su vjenčani 14.01.1918 godine
 
 
Mika /Mihailo je rođen 17.05.1895 na Kolimeru
 
 
Stana Vujić je rođena 1898 u Požarnici
 

Naraštaj: Cviko, Marko i Radmila -Rajka
trennlinie

Stranica u radu

  Darinka Toromanović  
mijeseclogo
 
Cviko i Darinka su vjenčani 28.02.1943 godine
Cvijetin je rođen 17.02.1921 na Kolimeru
Darinka Sekulić je rođena 06.02.1922 u Potraši

Naraštaj: Radinka, Stana, Milorad, Sekula i Miroslav

 
mijeseclogo
 
mijeseclogo
Radinka
mijeseclogo
 
mijeseclogo
Radinka   Mišo Toromanović    
Radinka i Pero su vjenčani 03.02.1971 godine
Stana i Tomislav su vjenčani 08.08.1972 godine
Milorad /Mišo je rođen 13.10.1956 na Kolimeru
Radinka je rođena 18.04.1947 na Kolimeru
Stana je rođena 02.02.1954 na Kolimeru
Živi sa Majkom Darinkom neoženjen
Pero Vujanović je rođen 22.04.1950 u Požarnici
Tomislav Milanović je rođen -- -- ---- u -----------
bez Naraštaja
 
mijeseclogo
 
mijeseclogo
  Miroslav Toromanović   Ankica Barukeić  
Sekula je rođen -- -- ---- na Kolimeru
Miroslav i Ankica su vjenčani 15.01.1994 godine
 
Miroslav je rođen 28.10.1965 na Kolimeru
Ankica Barukeić je rođena 18.04.1970 u Prnjavoru

Naraštaj po Miroslavu i Ankici su Mihaela i Miriam

    Mihaela Toromanović       Miriam Toromanović    
Mihaela je rođena 04-01.1995 u Gracu /A
Miriam je rođena 24.01.1997 u Gracu /A


Marko je rođen 1923 na Kolimeru i mlad stradao1941

Radmila i Milorad su vjenčani 23.02.1949 godine
Radmila -Rajka
je rođena 20.08.1929 na Kolimeru
Milorad Vujanović
je rođen 22.11.1923 na Kolimeru
Naraštaj:
Đorđo, Jovanka, Jelica i Ljubica

Đorđo i ------------------
-----------------------------------------
----------------------------------------------------
Naraštaj: Milkica, rođena -- -- ---- u ------------

Đorđo i Spomenka
su vijenčani -- -- ---- godine
Đorđo
je rođen 06.05.1953 na Kolimeru
Spomenka Vukotić
je rođena 20.07.1960 u Zvorniku
Naraštaj: Mika rođen 03.04.1982 u Tuzli

Podatci o Jovanki Milorada Vujanovića su nepoznati
Podatci o Jelici Milorada Vujanovića su Nepoznati


Lubica i Duško su vijenčani 25.12.1972
Ljubica je rođena 01.03.1951 na Kolimeru
Duško Panić je rođen 06.05.1945 u Kremni


Naraštaj: Tatijana, rođena 15.02.1973 u Tuzli
                 Dušica je rođena 24.09.1975 u Brčkom


Ljubica i Nijaz su vjenčani 31.10.2007
Nijaz Muharemagić je rođen 07.05.1951 u Tuzli

    Ljubica    
Ljubica

Dalji podatci Radmilinog naraštaja su za sada nepoznati
Umoljavam Miku Vujanovića, koji živi u Belgiji da mi se javi na e-Mail: ttheo@kolimer.com

trennlinie
Na početak ove stranice     Gospa i Nikola Gavrić   Ilinka i Milan Novaković   Cvija i Živan Radovanović                 Kolimer, prva strana
Prema kolimerskim albumima
 
Kolimerski foto albumi
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
Foto album
   
Jovi foto album
Simin foto album
Živko Toromanović
Milanov foto album
Cvikin foto album
Jovankin foto album
Smiljin foto album