mjeseclogo
Prema pradijedovima
Toromanović Jovo i Ruža
 
*Jovo ------------ je rođen 1855 u Džematu kod Lopara -prvo prezime kao i imena njegovih roditelja nisu poznata
 
Ruža Jovanović je rođena 1860 u ----------------
 
Naraštaj su: Stanojka, Milica, Ilija, Cvija i Spasoje zvani Pajko

*Naj noviji i pouzdani podatci o Jovi, dobiveni od Višnje Stankince dana 21.05.2012.
**Save Toromanovića sestra, udata u Džemat je među ostalim rodila i sina Jovu kojeg je Savo usvojio kao svog posinca, prepisao mu zemlju i prenio slavu Arlijevdan. Jovina slava po Džematskoj familiji je bila Lazarevdan.

**
Savo Toromanović bi bio treća loza Toromanovića sa Kolimera. Srodnost sa Mitrom Toromanovićem i njegovim bratom Živkom prvim je za sada nepoznata.

trennlinie

Stanojka i Savo Gavrić
Stanojka
je rođena 1877 na Kolimeru, Savo Gavrić je rođen --------- u Potraši
Naraštaj: Od četvoro dijece je sin Nikola jedini preživio i bio je oženjen sa Gospom Miće Toromanovića

Stanojka i Trifun Sekulić
Trifun
je rođen 1862 u Potraši. Podatci o njihovom naraštaju je za sada nepoznat.

Jovoina kćerka Milica je udata za Lazu Tešanovića, sina od Ilije Tešanovića. Podatci vijenčanja i datuma rođenja su još nepoznati. Njihovi naraštaji su: Petra, Blagoje i Boško.
O naraštajima Petre, Blagoja i Boška se nalaze pod matičnim podatcima prađeda Spasoja Tesanovića.

Toromanović Ilija i Stana Aleksić
Ilija je rođen 1888 godine na Kolimeru, Stana je rođena 1895 u Loparama.

Nihov naraštaj su: Simo, Mitar i Milan.


trennlinie

Toromanović Simo i Draginja

  Simo Toromanović   Draginja Stojanović  
Simo i Draginja su vjenčani 11.02.1934 godine
Simo je rođen 04.06.1912 na Kolimeru
Draginja Stojanović je rođena 1916 u Cviljevini

Naraštaj su: Cvija, Zora, Dušanka i Jovanka

  Cvija Toromanović   Dušan Rikić   Zora Toromanović   Neđo Stevanović   Dušanka Toromanović   Vladimir Jelen  
Cvija i Dušan su vjenčani 30.05.1959 godine
Zora i Neđo su vjenčani 28.04.1956 godine
Dušanka i Vladimir su vjenčani 07.08.1972 godine
Cvija je rođena 26.12.1934 na Kolimeru
Zora je rođena 24.12.1937 na Kolimeru
Dušanka je rođena 06.03.1942 na Kolimeru
Dušan Rikić je rođen 10.11.1934 u Rožnju
Neđo Stevanović je rođen 10.10.1932 u Crnom Blatu
Vladimir Jelen je rođen 06.09.1943 u Boljevcima /Srem

    Joka i Ivan Čujić    
Jovanka i Ivan su vjenčani 12. 07.1972 godine
Joka je rođena 13.07.1944 na Kolimeru
Ivan Čujić je rođen 27.01.1951 u Derventi

Toromanović Mitar i Đuka

  Mitar Toromanović   Đuka Jović  
Mitar i Đuka su vjenčani 23.11.1930 godine
Mitar je rođen 1910 na Kolimeru
Đuka Jović je rođena 1912 u Rožnju

Mitar je mlad ostavio život 1949 u rudniku Kreka i nema naraštaja
trennlinie

Toromanović Milan i Mitra

  Milan Toromanović   Mitra Vujanović  
Milan i Mitra su vjenčani 26.05.1942 godine
Milan je rođen 18.11.1920 na Kolimeru
Mitra Vujanović je rođena 15.05.1924 u Požarnici

Naraštaj su: Ljubica, Stanislav, Cvija, Ilija, Slavka i Vela

  Stanko Toromanović   Visnja Jovanović   Ljubica i Vojko Perić   Cvija Toromanović   Cvijetin Mićanović  
Stanimir i Višnja su vjenčani 24.06.1970 godine
Ljubica i Vojko su vjenčani 15.02.1972 godine
Cvija i Cvijetin su vjenčani -- -- ---- godine
Stanko je rođen 11.08.1949 na Kolimeru
Ljubica je rđena 14.02.1951 na Kolimeru
Cvija je rođena 07.11.1953 na Kolimeru
Višnja Jovanović je rođena 11.03.1950 u Jeginom Lugu
Vojko Perić, rođen 05.03.1949 u Glavičicama /Janja
Cvijetin Mićanović, rođen 07.08.1948 u Lešovini /alesija

  Ilija Toromanović   Petra Ilić   Slavka Toromanović Simić   Borislav Simić   Vela -Mileva Toromanović   Muhamed Vejzović  
Ilija i Petra su vjenčani 08.11.1977 godine
Slavka i Borislav su vjenčani 17.03.1982 godine
Vela i Muhamed su vijenčani 30.01.1982 godine
Ilija je rođen 12.02.1956 na Kolimeru
Slava je rođena 20.09.1959 na Kolimeru
Mileva je rođena 04.11.61 na Kolimeru
Petra Ilić je rođena 25.04.1959 u Žugama
Borislav Simić je rođen 06.12.1954 u Podgori /Lopare
Muhamed Vejzović je rođen 21.12.1957 u Brčkom

trennlinie

Cvija i Dušan Rikić, naraštaj: Goran

  Goran Rikić   Mara Mekić  
Goran i Mara su vjenčani 07.10.1991 godine
Goran je rođen 29.06.1961 u Tuzli
Mara Mekić je rođena 09.11.1961 u Tuzli

Njihov naraštaj su: Ivana i Duška

    Ivana Rikić       Duška Rikić    
Ivana je rođena 18.04.1993 u Bad Reichenhallmu /D
Duška je rođena 30.10.1955 u Bijeljini

Zora i Neđo Stevanović -naraštaj:

  Cvjetko Stevanović   Slavica Stojanović   Vesna Stevanović   Budimir Knežević  
Cvjetko i Slavica su vjenčani 12.10.1985godine
Vesna i Budimir su vjenčani 08.10.1994 godine
Cvjetko je rođen 10.01.1957 u Tuzli
Vesna je rođena 19.08.1960 u Tuzli
Slavica Stojanović je rođena 14.01.1961 u Sarajevu
Budimir Knežević je rođen 04.02.1957 u Bukov. Čivčijama

Cvijetkov i Slavicin naraštaj su: Igor i Vedran

    Igor Stevanović       Vedran Stevanović    
Igor je rođen 15.05.1986 u Tuzli
Vedran je rođen 18.06.1988 u Tuzli

Vesna i Budimir Knežević: Naraštaj su: *Blanka i Tea

  Blanka Turudić   Robert Janjanin     Tea Knežević    
Blanka i Robert su vjenčani 13.09.2008 god.
Tea je rođena 23.08.1995 u Doboju
Turudić Blanka je rođena 31.05.1980 u Tuzli
 
Robert Janjanin je rođen 21.10.1976 u Doboju

Blanka i Robert Janjanin. Naraštaj je Filip

Philip

Dušanka i Vladimir Jelen. Naraštaj su: *Snježana, *Zlatko i Zorica

    Snežana Jelen       Zlatko Jelen     Zorica Jelen   Željko Veršegi  
Snežana je rođena 29.10.1964 u Tuzli
Zlatko je rođen 06.02.1966 u Tuzli
Zorica i Željko nisu još još vjenčani
0
0
Zorica je rođena 23.05.1973 u Tuzli
0
0
Zeljko Veršegi je rođen -- -- 1971 u Beogradu

*Snježana i Zlatko su Vladimirova djeca iz prvog braka

    Ivona Veršegi    
Zoricina Ivona je rođena 28.03.1993 u Beogradu

    Tamara    
Ivonina Tamara je rođena 24.07.2013 u Beogradu

Jovanka i Ivan Čuić imaju Marijanu i Blanku

  Marijana Čujić   Kostatinos Alexandropulos   Blanka Stojcic   Dusko Stojcic  
Marijana i Kosta su vjenčani 13.12.1994 godine
Blanka i Duško su vjenčani 05.06.2004 godine
Marijana je rođena 03.12.1972 u Tuzli
Blanka je rođena 28.01.1976 u Tuzli
Kostatinos Alexandropulos je rođen 09.02.1971u Jagodini
Duško Stojčić je rođen 22.06.1976 u Derventi

Marijana i Kosta Alexandropolus naraštaj su: Nikola i Sara

    Nikola Alexandropulos       Sara Alexandropulos    
Nikola je rođen 07.04.1996 u Korneburgu /A
Sara je rođena 09.05.1999 u Korneburgu

Blanka i Duško Stojčić. Naraštaj su: Helena i Marko

    Helena       Marko    
Helena je rođena 29.04.2007 u Korneburgu /A
Marko je rpđen 07.07.2009 u Korneuburgu /A

trennlinie

Toromanović Stanimir i Višnja. Naraštaj su: Milenko i Nedeljko

  Milenko Toromanović   Jovanka Delić     Neđeljko Toromanović    
Milenko i Jovanka su vjenčani 28.08.1996 godine
Nedeljko je rođen 29.10.1976 u Duisburgu /D
Tori je rođen 05.12.1972 u Tuzli
 
Jovanka Delić je rođena 22.07.1977 u Vlasenici

Toromanović Milenko i Jovanka. Naraštaj su: Nemanja, Dijana, Katarina i Đorđe

    Nemanja Toromanović       Dijana Toromanović       Katarina Toromanović    
Nemanja je rođen 14.11.1997 u Bijeljini
Dijana je rođena 02.04.2000 u Bijeljini
Katarina je rođena 01.10.2005 u Bijeljini

    Đorđe    
Đorđe je rođen 01.10.2005 u Bijeljini

Ljubica i Vojko Perić. Naraštaj je: Biljana

  Biljana Perić   Miloš Milinković  
Biljana i Miloš su vjenčani 25.01.1994 godine
Biljana je rođena 02.01.1973 u Tuzli
Miloš Milinković je rođen 30.09.1969 u Bijeljini

Biljana i Miloš Milinković. Naraštaj su: Štefan i Aleksandra

    Stefan Milinković       Aleksandra    
Štefan je rođen 13.07.1995 u Sremskoj Mitrovici
Aleksandra je rođen 15.04.1998 u Bijeljini


Cvija i Cvijetin Mićanović. Naraštaj su: Vesna i Zlatko

  Vesna Mićanović   Slaviša Marinković   Zlatko Mićanović   Nada Radišić -Mićanović  
Vesna i Slaviša su vjenčani 21.10.2000 godine
Zlatko i Nada su vijenčani 04.01.2011
Vesna je rođena 23.02.1972 u Lešovini
Zlatko je rođen 06.05.1973 na Kolimeru
Slaviša Marinković je rođen 28.07.1971 u Sarajevu
Nada Radišić je rođena 14.06.1979 u Tulnu /A

Toromanović Ilija i Petra. Naraštaj su: Olivera i Oliveru

  Oliver Toromanović   Ruža Antonić     Olivera Toromanović    
Oliver i Ruža su vjenčani 05.08.2006 godine
Olivera je rođena 02.o5.1982 u Tuzli
Oliver je rođen 24.07.1978 u Tuzli
 
Ruža Antonić je rođena 17.09.1982 u Gradačcu

Slavka i Borislav Simić. Naraštaj su: Irena i Boris

  Irena Simić   Luciano Fantuzzi   Boris Simić   Milica Prodanović  
Irena i Luciano su vjenčani 14.08.2010
Boris i Milica su vjenčani 29.05.2010 godine
Irena je rođena 01.02.1980 u Tuzli
Boris je rođen 03.09.1984 u Tuzli
Luziano Fantuzzi je rođen 11.10.1971 u Pordenone /Italia
Milica Prodanović je rođena 24.04.1989 u Bijeljini

 
Irena i Luciano Fantuzzi, naraštaj: Sara
           Boris i Milica, naraštaj: David  

    Sara Fantuzzi       David Simić    
Sara je rođena 17.07.2011 u Pordenone /I
David je rođen 26.01.2012 u Bijeljini

Vela i Muhamed Vejzoviću. Naraštaj su: Mirza i Suzana

  Mirza Vejzović   Violeta Apostolovska     Suzana Vejzović    
Mirza i Violeta su vijenčani 11.06.2011
Suzana je rođena 23.09.1984 u Tuzli
Mirza je rođen 28.09.1982 u Tuzli
 
Violeta Apostolovska je rođena 04.10.1980 u Kičevu /Mak.

Naraštaj po Mirzi i Violeti je Dejan

    Dejan Vejzović    
Dejan je rođen 02.02.2010 u Bremerhavenu

trennlinie

Cvija i Živan Radovanović

 
Cvija I Živan su vjenčani -- -- ---- godine
 
Cvija je rođena -- -- --- na Kolimeru
Živan Radovanović je rođen -- -- ---- u Brijestu

Naraštaj Cvije i Živana su: Vajo i Milena
                 
Vaskrsije i Đuka su vjenčani -- -- ---- godine
Milena i Đorđo su vjenčani -- -- ---- godine
Vajo je rođen -- -- 1922 u Brijestu.
Milena je rođena -- -- 1934 u Brijestu.
Đuka Stević je rođena -- -- 1924 u Vukosavcima
Đorđo Džuvić je rođen -- -- 1934 u -------------

Radovanović Vajo i Đuka. Naraštaj: Bosa

  Bosiljka Radovanović Bošnjaković   Cvijetin Bošnjaković  
Bosiljka i Cvijan su vjenčani -- -- ---- godine
Bosa je rođena -- 11.1945 u Brijestu
Cvijetin Bošnjaković je rođen -- -- 1941 u ----------

Naraštaj Bosiljke i Cvijetina Bošnjakovića su: Jela, Đuka, Aco, Desanka i Stanko

  Jela Bošnjaković Jovanović   Dalibor   Đuka Bošnjaković Petrović   Dalibor   Aco Bošnjaković   Vera Grabovac Bošnjaković  
Jela i Nikola su vjenčani -- -- ---- godine
Đuka i Milovan su vjenčani -- -- ---- godine
Aco i Vera su vjenčani -- -- 1995 godine
Jela je rođena -- -- 1965 na Kolimeru
Đuka je rođena -- -- 1966 na Kolimeru
Aco je rođen -- -- 1968 na Kolimeru
Nikola Jovanović je rođen -- -- ---- u Bogatiću /Srbija
Milovan Petrović je rođen -- -- ---- u Smederevskoj Palanci
Vera Grabovac je rođena 12.11.1970 u Papraći

  Desanka  
Dalibor
  Stanko Bošnjaković  
Dalibor
 
Desanka i Zvonimir su vjenčani -- -- ---- godine
Stanko i ---------- su vjenčani -- -- ---- godine
Desanka je rođena -- -- 1971 na Kolimeru
Stanko je rođen 03.10.1973 na Kolimeru
Zvonimir Jovanović je rođen -- -- ---- u Smed. Palanci
----------------- je rođena -- -- ---- u ---------------

Naraštaj Jele i Nikole su: Slavko i Tamara

 
Slavko je rođen -- -- 1988 u -----------
 
Tamara je rođena -- -- 2008 u -----------
Dalji podatci suza sada nepoznati

Naraštaj Đuke i Milovana su: Miloš i Zoran
Dalji podatci su za sada nepoznati

Naraštaj Ace i Vere su: Milena, Maya i Milica

    Gordana       Milena Bošnjaković       Maya Bošnjaković       Milica Bošnjaković    
*Gordana je rođena 28.02.1991 u Tuzli
Milena je rođena 12.08.1996 u Bijeljini
Maya je rođena 29.08.1997 u Bijeljini
Milica je rođena 23.09.2001 u Bijeljini

*Gordana je Verina i od njenog Ace prihvaćena kćerka

  Gordana   Marko Dragičević  
Gordana i Marko su vjenčani 04.08.2011 godine
Gordana je rođena 28.02.1991 u Tuzli
Marko Dragičević je rođen 03.09.1990 u Zvorniku

Naraštaji Desanke i Zvonimira su: Milutin i Milica
Dalji podatci su za sada nepoznati

Naraštaji Stanka i ---------- su: Cvijetin i Violeta

    Cvijetin Bošnjaković       Violeta Bošnjaković    
Cvijetin je rođen 16.01.2006 u Tuzli
 
Violeta Bošnjaković je rođena 23.07.2007 u Tuzli

trennlinie

Toromanović Spasoje zvani Pajko i njegov prvi brak
Spasoje i Đuka su vjenčani 03.02.1919 godine, Spasoje je rođen 1897 na Kolimeru, Đuka Savić je rođena 1900 u Požarnici
Njihov naraštaj: Kćerka Cvijeta i sin *Srećko, rođen 1920 na Kolimeru, majka Đuka je mlada izgubila život >još u provijeri (*Srećko je u KZ Jasenovacu stradao )

Spasoje i Ruža Kojić su vjenčani 23.01.1922
Ruža je rođena 1904 u Mezgraji

Naraštaj: *Jovan, Jovanka i * Đuka
Po kazivanju Ane Milić i Višnje Stanimira Toromanovića, Jovanku su odhranili Draginja Siminca i Milan Toromanović, pošto joj je majka Ruža preminula posle rođenja njene sestre Đuke. *Jovan i Đuka nisu dugo živjeli.

  Jovanka Toromanović -Milić   Cvijan Milić  
Jovanka i Cvijan su vjenčani 05.12.1943 godine
Jovanka je rođena 07.01.1926 na Kolimeru
Cvijan Milić je rođen 20.02.1927 u Požarnici

Naraštaj: Vojislav, Lazar, Ruža, Stana, Mileva i Olga

  Vojislav Milić   Lazar Milić   Ruza Milić Antić   Stana Milić Lekić   Mileva Milić Miličić   Olga Milić Maksimović  
 
Vojislav
 
Lazar
 
Ruza
 
Stana
 
Mileva
 
Olga
 
Na početak stranice                   Strana dva         Kolimer, prva strana
Prema kolimerskim albumima
 
Kolimerski foto albumi