mjeseclogo
Nazad  
   
 
Toromanović Miće Jovo - Foto Album
trennlinie

   

 

Radojka i Jovo Toromanović      
   
Toromanović Pajo Toromanović Savo
Pajo
Radojka i Jovo
Savo

 

Pajo   Nevenka Janjić-Toromanović   Savo   Rosa Simić-Toromanović   Toromanović Ratko   Rosa Todorović-Toromanović  
Pajo
Nevenka Pajinca
Savo
Rosa Savinca
Ratko
Rosa Ratkovca

Pajin i Nevenkin naraštaj su Mićo i Mira
trennlinie

 

Toromanović Mićo   Slavica Marković-Toromanović   Mira Toromanović-Đević   Đević Neđo  
Mićo
Slavica
Mira
Neđo Đević
Matični
  Pajo sa unukama   Pajo i Nevenka

 

Pajo sa sinom i kćerkom   Mićo i Pajo  
Pajo sa unukama, Majom i Sanjom
Nevenka i Pajo sa snahom Slavicom i sinom Mićom
Pajo sa sinom i kćerkom
Mićo i Pajo

 

Maja   Mićo Toromanović   Mićo i Slavica   Slavica Marković-Toromanović   Sanja Toromanović  
Maja
Mićo iz mlađih dana
Slavica i Mićo
Slavica iz mlađih dana
Sanja

   

 

    Maja          
       
Sanja i Maja Mladin i Sanja Maja Mira i Neđo
Sanja i Maja
Miladin -Mićo i Sanja
Maja
Maja
Mira i Neđo

  Sanja

 

Sanja   Sanja i Jelena   Sanja  
Sanja
Sanja
Sanja i Jelena
Sanja

  Sanja Toromanović

 

     
Sanja
Sanja
Sanja
Sanja

  Sanja i Maja   Sanja i Maja   Maja i Zorana   Sa Jelenom  
Nas dvije
Dvoumica
Sa drugaricom Zoranom
....Sa Jelenom

Sanja i Steviša Andrić

  Sanja i Steviša   Sanja i Steviša  
Sanja i njen Steviša
Njih dvoje

  Sanja i Steviša   Sanja i Steviša   Sanja i Steviša  
Sa vijenčanja 01.03.2014

  sanja sa sestrom i Jelenom Gorančić   Sa majkom i sestrom   Sa sestrom  
Sa kumom Jelenom Gorančić i sestrom Majom
Sa majkom i sestrom
Sa sestrom Majom

  Sanja i njene pratilje   Sanja  
Sanja i njene pratilje
Sanja

  Sanja   Sa svadbe   Steviša  

  Sa svadbe  
Sa vijenčanja

  Andrici rar   Sanje i Steviše sin   Sa tetkom Jelenom  
Andrići
Sanjin sin Mihajilo
Kuma Jelena i njeno kumče


Savin i Rosin naraštaj su Dragan i Slobodan
trennlinie


  Toromanović Dragan

 

Milena Lekić-Toromanović   Toromanović Slobodan   Slavica Vranković-Toromanović  
Dragan
Supruga Milena
Slobodan
Supruga Slavica

  Majka Rosa

 

Dragan i Milena   Draganov Brat Slobodan sa suprugom i Draganovom djecom  
Majka Rosa sa jednim dijelom familije
Dragan i supruga Milena
Slobodan i supruga Slavica sa Draganovom djecom
Matični
  Dragan i Nataša

 

Dragan i Milena   Danijel Toromanović   Dejana Toromanović  
Sa Natašom tetke Mare
Vjenčanje Dragana i Milene
Draganov sin Danijel
i kćerka Dejana

 

    Slobo, Rosa i Slavica      
   
Slavica i Slobodan Slavica
Slavica i Slobodan
Slobo, majka Rosa i Slavica
Slavica

 

    Školska uspomena      
   
   
   
   
   
Sa majkom Rosom i sestrom Slavica sa sestrom
Sa majkom Rosom i sestrom
Slavičina školska uspomena
Sa sestrom


Ratkov i Rosin naraštaj su Denis i Darko
trennlinie


  Denis Toromanović

 

SlobodankaKljajić-Toromanović   Toromanović darko   Olivera Marković-Toromanović  
Denis
Slobodanka
Darko
Olivera

  Darko i Olivera

 

Rosa, Darko, Olivera i Ratko   Rosa  
Darko i Olivera
Sa majkom Rosom i Ocem Ratkom
Majka Rosa
Matični
  Darko i Olivera

 

Rosa Darko Olivera i Ratko   Darko i Olivera  

 

Maja, Slavica, Darko i supruga Olivera, Mico, Sanja  
Sa Majom, Slavicom, Mićom i Sanjom

  Ratko

 

Sofija Toromanović   Slobodanka Petar i Sofija   Sofija Denisova   Rosa Ratkovca  
Ratko
Sofija
Slobodanka, Petar i Sofija
Sofija
Rosa

  Slobodanka i

 

Danilo Siniše Divinog i Sofija   Soifija Toromanović  
Slobodanka i ...
Danilo Siniše Divinog i Sofija
Sofija

 

    Petar      
   
Denis sa suprugom i kćerkom Darko, Denis i Negoslav Tomic
Sa kćerkom i suprugom
Petar
Darko, Denis i Negoslav Tomić

  Petar i Sofija   Sofija i Uroš   Sa Urošom  
Petar i Sofija
Sofija sa malim bracom Urošom
Petar i Uroš

  Uroš na plaži   Denis i sin   Uros   Ratko sa unukom  
Uroš kontroliše stanje plaže
Denis i Uroš
Uroš
Uroš i đedo

  Denisov Uros   sa familijom   Denis sa sinom  
Uroš
Familija - veliki i mali
Petar

nazadlogo    
Gospa i Nikola Gavric
 
Ilinka i Milan Novakovic
  Cvija i Živan Radovanović              
Ph.gsmt.133
  Kolimer, prva strana
Prema kolimerskim albumima
 
Kolimerski foto albumi
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
 
Foto album
Foto album
   
Jovine Fotografije
Simo Toromanović
Živko Toromanović
Milan Toromanović
Cviko Toromanović
Jovanka Milić
Smilja Maksimović
 
Portr. 27